Kupolaste tende

Konstrukcija kupolaste tende izrađuje se od aluminijskih profila, eloksiranih, u bijeloj boji. Kupole do 450 cm širine izrađuju se od aluminijskog profila dim. 50 mm, za konstrukcije širine do 600 cm koristi se pojačani prednji profil na konstrukciji (zbog uvijanja konstrukcije), a ukoliko je konstrukcija šira od 600 cm koristi se aluminijski profil od 70 mm za cijelu konstrukciju. Ponekad je kod konstrukcija većih širina moguće izvesti i tzv. “srednju nogu”, koja dodatno učvršćuje konstrukciju na sredini, te se u tom slučaju koriste profili dim 50 mm. Maksimalni izbačaj kupolaste tende je do 200 cm. Kupolasta tenda do izbačaja od 100 cm ima 3 “polja”, za izbačaj od 110 do 150 cm ima 4 “polja”, a za izbačaje veće od 160 cm kupolasta tenda izvodi se sa 5 “polja”.

Tehnikom “upucavanja” platna na postojeće aluminijske profile moguća je izvedba kupolastih tendi sa različitim tipovima materijala, ovisno o namjeni same tende. Najčešće se koristi PVC platno 470 g/m², a moguće su izvedbe i sa običnim acrylnim platnom, ili pak rupičastim platnom tip “Soltis”

Kupolaste tende mogu biti fiksne ili sklopive. Mehanizam za sklapanje tendi može biti ručni (povlačenjem špaga- konopa, za tende manjih dimenzija), a za tende većih dimenzija koristi se mehanizam za sklapanje – reduktor, ili pokretanje tende pomoću elektromotora.

 

KT 80

Najjednostavniji model kupolaste tende. Maksimalne dimenzije: 400x150 cm

KT 50

Ovaj model tende izvodi se u cijelosti od polukružno savijenih profila. Maksimalne dimenzije: 450x180 cm

KT 40

Kod ovog modela tende s bočne strane koriste se ravni, a s prednje polukružno savijeni profili. Maksimalne dimenzije: 450x180 cm

KT 30

Ovaj model se postavlja na mjestima gdje se zbog male visine montaže omogućuje nesmetan prolaz ispod same tende. Maksimalne dimenzije: 700x180 cm

KT 20

Ovaj model se koristi na mjestima gdje je potrebno da izbačaj bude veći od visine tende. Maksimalne dimenzije: 700x200 cm

KT 10

Kod ovog tipa tende, visina konstrukcije jednaka je njenom izbačaju. Maksimalne dimenzije: 700x200 cm

crafted by