Didue

NOVI MODEL tende s aluminijskim kućištem (cassonettom) koji štiti namotaj platna kad je tenda zatvorena. Kod zatvaranja “ruke” ulaze u prostor cassonetta koji se hermetički zatvara.

crafted by